Vigtige trin til bedre kommunikation

Mini-onlinekursus skræddersyet til par

Min erfaring er at de fleste par der kommer har store udfordringer, når det handler om kommunikation. Og i min optik er god kommunikation fundamentet for et godt parforhold.

Det er gennem kommunikationen I lærer hinanden godt at kende, får udvekslet syn på forskellige holdninger og situationer, kommer tæt på hinanden m.m. 

Hvad består kurset af?

Kurset består dels af:

  • 8 videoer med inspiration, indsigt, stof til eftertanke og redskaber 
  • Indholdet af videoerne er også vedlagt som tekstfil
  • Arbejdsark til forberedelse af en dialog
Hvad kan I forvente at få ud af kurset?
  • Mulighed for at blive bedre til at snakke sammen på en god måde
  • Hjælp til bedre forståelse af hinandens adfærd og reaktioner
  • Fokus på jeres forskelligheder og hvordan det påvirker jeres parforhold
  • Fokus på det gode parforhold og hvad det indebærer

Og ja det vil tage tid at forbedre jeres kommunikation - så jeg vil også opfordre jer til at være tålmodige og tage èn ting ad gangen, så I begge får mulighed for at arbejde med de udfordringer, som I hver især har.

VIGTIGE TRIN TIL BEDRE KOMMUNIKATION